POLÍTICA DE PRIVACITATCONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A efecte del previst en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, PATATAS BONET S.A., com a responsable del tractament, informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per PATATAS BONET S.A. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les labors d'informació. Al moment de l'acceptació de les presents condicions generals, PATATAS BONET S.A. precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

REGISTRE DE FITXERS I FORMULARIS

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal. Li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaràn part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'establert en el RGPD.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se PATATAS BONET S.A. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. PATATAS BONET S.A. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. PATATAS BONET S.A. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a PATATAS BONET S.A. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PATATAS BONET S.A. sempre que procedeixi de fonts alienes a PATATAS BONET S.A..

COOKIES

El lloc web HTTP://WWW.PATATASBONET.COM/ utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes maneres, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

FINALITATS

Les finalitats de PATATAS BONET S.A. són exclusivament el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les labors d'informació. Per a finalitats comercials i de millora de l'experiència en línia del client.

MENORES D'EDAT

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, PATATAS BONET sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

PATATAS BONET no realitzará cessió de dades dels usuaris a tercers.

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en següent correu electrònic: CALIDAD@PATATASBONET.COM. En virtut del que estableix el RGPD, vostè també pot sol·licitar, en els mateixos termes i procediment, els drets a la limitació del tractament (art. 18) i a la portabilitat de les dades (art. 20).

MESURES DE SEGURETAT

PATATAS BONET S.A. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a PATATAS BONET. PATATAS BONET no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a PATATAS BONET; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Procesaments de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de PATATAS BONET. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de PATATAS BONET, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.